tiistai 22. marraskuuta 2016

Я не забочусь о сплетнях

Я не забочусь о сплетнях
Потому что я забочусь о них
которые сплетничают.
© Еллинг Роса
20/11 -16

I don’t care about gossips
because I care about those
who are gossiping.
© Yelling Rosa
20/11 -16

En välitä juoruista,
koska välitän heistä,
jotka juoruavat.
© Yelling Rosa
20/11 -16

Kyrillinen näppäimistö

Suomalainen

Kyrillinen

Kyrillisen kirjaimen nimi

Kirjaimen ääntäminen

§

Ёё

Йо

[jo]

Q

Йй

Й краткое

[j]

W

Цц

Цэ

[ts]

E

Уу

У

[u]

R

Кк

Ка

[k]

T

Ее

Йе

[je]

Y

Нн

Эн

[n]

U

Гг

Гэ

[g]

I

Шш

Ша

[š] soinniton suhu-s

O

Щщ

Ща

[šš] pitkä soinniton pehmeä suhu-s

P

Зз

Зэ

[ź] soinnillinen s

Å

Хх

Ха

[h]

¨

Ъъ

Твёрдый знак

[-] kova merkki, jolla erotetaan mm. etuliitteitä

A

Фф

Эф

[f]

S

Ыы

Ы

[y] suun takaosassa ääntyvä i

D

Вв

Вз

[v]

F

Аа

А

[a]

G

Пп

Пэ

[p]

H

Рр

Эр

[r]

J

Оо

О

[o]

K

Лл

Элъ

[l]

L

Дд

Дэ

[d]

Ö

Жж

Жэ

[ž] soinnillinen suhu-s

Ä

Ээ

Э оборотное

[e]

Z

Яя

Йа

[ja]

X

Чч

Чё

[tš] t + pehmeä suhu-s

C

Сс

Эс

[s]

V

Мм

Эм

[m]

B

Ии

И

[i]

N

Тт

Тэ

[t]

M

Ьь

Мягкий знак

[-] pehmeä merkki, joka pehmentää edeltävän konsonantin

,

Бб

Бэ

[b]

.

Юю

Йу

[ju]

-

.

.

.

perjantai 11. marraskuuta 2016

Ei kukaan sivistynyt

Parempiosaiset ovat taas paljastaneet asenteensa köyhiin ja itseään vähemmän koulutettuihin kansanihmisiin, vaikka he nyt sattuvat olemaan esimerkiksi mielipiteineen Brexit ja Yhdysvaltojen presidenttivaaleissa enemmistö. Köyhillä ei yksinkertaisesti saa olla omaa mielipidettä asioiden hoidosta, tai ainakaan ”sivistyneistö” ei löydä siitä mitään positiivista. Värssyni on tiivistelmä tästä ilmiöstä, köyhien syyllistämisestä. Kun he yrittävät vain selvitä maailman menossa elossa, he ovat kaikkea mahdollista pahaa ja ennen kaikkea kykenemättömiä ajattelemaan niin suuria asioita kuin heitä halveksiva eliitti. Media on tavallisia ihmisiä syyllistäviä mielipiteitä pullollaan.

The elite has revealed its attitude towards the poor, uneducated people who happens to be the majority in many cases. In spite of that the elite keeps on pointing out the poor: they don’t have permission to have own opinion, at least in it can not be found anything positive. Funny how much there are those people who are good for nothing, like those who said yes to Brexit, more than 50 percent of the population in Britain, and voted for Trump, half of the population in U.S.A. My verse is this media accusing phenomenon in a nutshell.

Necuno del Élite

Necuno del élite
face attention al pena
ubi le povre gente vive.
Illes es solmente indolente,
racial o alteremente maligne,
conforme al opulente,
e stupide illes es post que
non comprende
que le globalismo
salvarea ab le
paupertate.
©Yelling Rosa
11/11 –16

None of the elite

None of the elite
Pay attention to shortage
Where the poor people live.
They are simply lazy,
Racial or otherwise evil,
According to the wealthy,
And stupid they are because
They don’t realize
How globalism rescues
Them from
The poverty.
©Yelling Rosa
11/11 -16


 

Interlingua

English

Explanation

Necuno

Nobody


 

De

Of, from

De + le = del

Élite

Elite


 

Face attention a

Pay attention to

A + le = al

Pena

Pain


 

Ubi

Where


 

Povre

Poor


 

Gente

People


 

Viver

To live

Vive => present tense

Illes

They

Plural masculine => males and females

Es

Is, are


 

Solmente

Only, merely


 

Indolente

Averse to toil or exertion


 

Racial

Racial


 

O

Or


 

Alteremente

Otherwise


 

Maligne

Malicious


 

Conforme a

According to

A + le = al

Opulente

Wealthy


 

E

And

E … e = as well … as, both … and

Stupide

Stupid


 

Post que

Because


 

Non

Not


 

Comprender

To comprehend

Comprende => present tense

Que

That

Conjunction

Globalismo

Globalism


 

Salvar

To rescue

Salvarea => conditional

Ab

From

Also: de

Paupertate

Poverty


 

sunnuntai 6. marraskuuta 2016

Yelling Rosan ilmaiset postikortit


Olen ladannut ilmaiset joulupostikorttini omalle kotisivustolleni, koska Picasa –palvelu lopetti toimintansa keväällä 2016 ja koska Google+:n kautta kuvien jakaminen niille, joilla ei ole Google –tiliä, on miltei mahdotonta. Törmäsin ongelmiin, kun ensi kerran yritin ladata joulukorttejani palvelimelta. Nyt lataamisen pitäisi onnistua, mutta jos ongelmia ilmenee, ilmoittanette minulle. Arvostan myös sitä, jos kerrotte lataamisen toimivan kuin junavessan.

Klikkaa tätä siirtyäksesi sivustolleni ja ladataksesi joulukorttini. Ne ovat zip –formaatissa. Korttien lataustaulukko löytyy diaesityksen alapuolelta. Kortit on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön.

Muista tarkastaa virustorjuntaohjelmalla koneelle lataamasi materiaali.

Toivon, että käytät tekstilliset kortit sellaisenaan ja lisäät omat terveisesi kortteihin, joissa ei ole tekstiä.

Suurin osa ilmaisista joulukorteistani

Xmas©Yelling Rosa 2016 copy

Yllä olevan kollaasin kortit löytyvät myös suomenkielisinä.

Rattoisia hetkiä korttien ja terveisien kanssa.

PS Katso XmasCardBy YellingRosa –niminen video, jos haluat nähdä, kuinka lisäät omat terveisesi ilmaisella kuvankäsittelyohjelmalla,  PhotoScape.

PPS Lisään taulukkoon myöhemmin lisää ilmaisia postikortteja tarpeen mukaan. Ensimmäiseksi ensi vuoden puolella ilmestyvät Ystävänpäiväkortit suomeksi ja englanniksi.

torstai 3. marraskuuta 2016

Yelling Rosa's Free Postcards


I have uploaded all my free Xmas Cards to my own website because Picasa service doesn’t work anymore. I came up with some difficulties earlier when I tried to download the zip folder from my site. Now this should be all right but if there’s something wrong, let me know that. I appreciate also if someone tells me that thing works like a train’s toilet.

Click this to download all my free Xmas postcards, 15 all together, in zip format. They are free for private use.
Remember always to virus check all the downloaded material.

I hope that you send the postcards with message as they are and use postcards without text for your own greetings.

Happy times while sending cards to your relatives and friends.

 

The Most of My Christmas Cards

Xmas©Yelling Rosa 2016 copy

Happy times while sending cards to your relatives and friends.