lauantai 16. heinäkuuta 2016

Kuoleva vanhus ja myrskylyhty


Liekit
myrskylyhdyn
sydäntä repivät.
Ei kuolemanhetkellä
elämä juokse takaperin,
ei ilmesty tunnelia,
joka johtaa taivaaseen.
Kaikki on ympärillä,
tässä maailmassa,
jonka olemassaoloa
elävät todistavat.
Tulet
kuin lapsuuden
aittarakennuksessa
kaupunkihuoneiston
valaisevat.
Aamulla
haihtunut
on historia
lampun.
© Yelling Rosa
14/7 –16

 

Kuoleva ja myrskylyhty by © Yelling Rosa13.7.16

Sairas mieli

Sairas mieli
ei ole kotona.
Se on aina ulkona
kuin lumiukko
kesälaitumella.
© Yelling Rosa
14/7 –16

Sick Mind

Sick mind
Is not at home.
It's always out
as a snowman
in summer
pasture.
© Yelling Rosa
14/7 16

Finnish English
Kuoleva vanhus Dying old man
ja and
myrskylyhty the storm lantern
Englanninnos ei ole runo vaan kuvaus siitä, mitä runossa tapahtuu. The translation is not a poem but an explanation which tells what happens in the Finnish poem.
Liekit The flames
myrskylyhdyn of the storm lantern
repivät tear up
sydäntä. the heart.
Elämä Life
ei juokse doesn’t run
takaperin backwards
kuolemanhetkellä, at the moment of death,
ei ilmesty tunnelia, there will be no tunnel,
joka which
johtaa leads
taivaaseen. to heaven.
Kaikki on ympärillä, Everything is here,
tässä maailmassa, in this world,
jonka olemassaoloa of which existence
elävät those who live
todistavat testify.
Tulet The fire
ovat samat is the same
kuin lapsuuden (1) as in the granary of (2)
aittarakennuksessa, (2) his childhood (1)
vaikka valo valaisee even though the light illuminates
kaupunkihuoneistoa. the city flat.
Aamulla In the morning
historia the history
lampun of the lamp
on haihtunut. is vanished.

Taulukossa runon sanajärjestystä on muutettu englanninnoksen vuoksi.
The word order of the translation is altered in order to make the English version understandable.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti