tiistai 10. tammikuuta 2012

Rekisteritiedostojen hallittu kansainvälinen numeroavaruus

Windows-tietokoneiden rekisteritiedostojen oikukkuus on tuttua kaikille tietokoneiden käyttäjille tavalla tai toisella. Tavallinen käyttäjä törmää siihen käytettyään tietokonetta jonkun aikaa, kun koneen toiminta alkaa hidastua. Tätä ilmiötä poistamaan on sitten syntynyt iso joukko optimointi- ja huolto-ohjelmia, jotka yrittävät poistaa turhia rekisterimerkintöjä. Tässä onnistutaan kuitenkin huomattavasti heikommin kuin olisi suotavaa. Se taas johtuu siitä, että rekisteriavaimet ovat päällekkäisiä eikä niillä ole yhteistä logiikkaa. Tämä suunnittelemattomuus aiheuttaa jopa sen, että optimointi voi itse asiassa heikentää tilannetta. Ainakin se aiheuttaa käyttäjälle ylimääräistä päänvaivaa, kun hänen pitäisi tietää itse, mitkä rekisterimerkinnät on turvallista poistaa.

Ongelma tuottaa yrityksille ja kansantalouksille miljoonien eurojen tappiot vuodessa ohjelmistojen ylimääräisellä huoltotyöllä, mitä varten joudutaan palkkaamaan henkilökuntaa. Tietysti voidaan sanoa, että mikrotukihenkilötoiminta työllistää ihmisiä. Uskon kuitenkin, että parempi rekisteritietojen numeroavaruus lisäisi työtä tuomalla tietokonealalle aivan uudet mahdollisuudet. Puhumattakaan siitä, että se tekisi virusohjelmien kirjoittamisen ainakin vaikeammaksi jos ei nyt mahdottomaksi.

En tiedä, onko tätä vaihtoehtoa harkittu ja jos on, niin miksi sitä ei ole toteutettu. Tietysti se vaatisi kansainvälistä yhteistyötä, mikä taas kompensoisi mikrotukihenkilöiden korjaavan työn vähenemisen. Ehkä jos rekisteritiedostojen rekisteröinnin järkiperäistämisestä on puhuttu, se on koettu suuruusluokaltaan liian massiiviseksi. Silloin on kuitenkin unohdettu, että onhan kaikki ajoneuvot maailmassa rekisteröity niin kuin kirjoilla on ISBN-tunnukset. Varmaan vielä tänä päivän kirjoja on enemmän kuin Windows-tietokoneohjelmia, jotka tarvitsevat rekisteritiedostoja toimiakseen. Tietysti tietoja tarvitaan Mac-maailmassakin, joten sen saaminen mukaan olisi hyvä asia.

Jos jokaisella tietokoneohjelmalle olisi varattu tietty numeroalue numeroavaruudesta, niiden poistaminen tietokoneen kovalevyltä voitaisiin suorittaa perusteellisesti, eikä vahingossa poistuisi jonkun toisen ohjelman tietoja. Tietysti tämä aiheuttaisi sen, että kirjastotietoja ei voitaisi käyttää niin paljon kuin nykyään, mutta ei niiden käyttö ole tuonut haluttua selkeyttä ja nopeutta. Joillakin osa-alueilla lisääntynyt työ ei todennäköisesti kuitenkaan olisi sitä suuruusluokkaa, että se tekisi tyhjäksi rekisteritiedostojen hallitun numeroavaruuden ylläpitämisen.

Minulla ei ole riittävää asiantuntemusta siihen, että voisin ehdottaa rekisteritietojen kansainvälisen ISBN-järjestelmän luomisen käytännöntoteutuksia. Sen luominen ei tietysti ole helppoa ja sen tuomia rajoituksia saatetaan karsastaa esimerkiksi ohjelmakoodaajien piirissä. Sellaista kehitys onkin, että aina löytyy tahoja, jotka kokevat sen ylimääräisenä työnä. Silti muutoksen vaihtuessa käytännöksi moni vastustaja myöntää tietyn uudistuksen tulleen tarpeeseen.

Olisi mukava kuulla, mitä asiantuntijat rekisteritiedostojen rekisterikilvistä ajattelevat. Olisiko se omiaan selkeyttämään nykyistä tilannetta nopeuttamalla tietokoneiden optimointia ja viime kädessä vähentämällä päällekkäisyyttä. Jos rekisteritiedot pitäisi hakea kansainväliseltä elimeltä niin kuin isbn-tunnukset, olisi selkeä käsitys, mitä tehdään missäkin päin maailmaa. Jos koet, että tällaista uudistusta tarvitaan, voit puhua siitä tuttavillesi. Ehkä se näin jää eloon ja saavuttaa oikeat tahot jonain päivänä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti